24x7 Storingsdienst


Continuïteit is cruciaal
Stilstand van industriële bedrijfsprocessen kan uw onderneming forse schade berokkenen. Niet alleen kan het de winstgevendheid aantasten, maar ook uw marktpositie verzwakken.

DIGIT doet het
Stilstand mag niet. En toch gebeurt het. Dan is het van groot belang de storing per direct te verhelpen. U kunt vertrouwen op onze goed geëquipeerde storingsdienst, die uw installatie in no-time weer operationeel krijgt. U kunt kiezen voor onze ad-hoc service. Of voor het DIGIT Consignatiecontract. Onze mensen doorlopen dan eerst een introductietraject op uw bedrijf, zodat zij storingen direct kunnen detecteren en verhelpen. 

Altijd paraat
Wij doen veel meer dan het oplossen van industriële elektrotechnische storingen. We verhelpen ook storingen van industriële software (PLC, HMI, SCADA). De storingsdienst DIGIT staat altijd paraat: 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Zo garanderen we een uptime van 99,99%.